Your Cart

澳綠苗鴯鶓油 [用家真實個案]

澳綠苗鴯鶓油 [用家真實個案]

Apr 28, 2023

Ho Yee Lim

天氣開始悶熱濕氣重, 皮膚用易忽然出粒粒. 這位伯伯可能因為天氣轉變皮膚出晒粒粒, 又紅又癢. 搽了一星期皮膚好番晒.